O nás

Prevádzkovateľ (adresa a sídlo firmy)

Obchodné meno: Zoznam, s. r. o.
Sídlo: Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 36 029 076
DIČ: 2020091997
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 24598/B